Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
108 postów 56 komentarzy

Natalia Julia Nowak

Natalia Julia Nowak - No hope, no fear

Nar-SocDem wobec aborcji, eutanazji i homoseksualizmu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie ma nacjonalizmu bez utylitaryzmu. Aborcja, eutanazja i legalizacja homozwiązków są zgodne z interesem ogółu Polaków.

Narodowy utylitaryzm

Używane przez nacjonalistów zwroty - “idea narodowa” i “ruch narodowy” - kryją w sobie pojęcie Narodu, a więc pewnej wspólnoty, zbiorowości, społeczności. Sugerują one, że obiektem zainteresowania narodowców jest Naród, i to rozumiany w sposób holistyczny. Z powyższego faktu można wywnioskować, że nacjonalista jest od tego, aby troszczyć się o pomyślność całej swojej nacji (skądinąd wielkiej, złożonej i wewnętrznie zróżnicowanej). Aby realizacja idei narodowej stała się możliwa, potrzebna jest postawa utylitarna, polegająca na dążeniu do zapewnienia szczęścia jak największej liczbie Polaków.

W niniejszym tekście będzie mowa o tym, jak narodowiec powinien podchodzić do kilku skomplikowanych problemów etycznych: przerywania ciąży, miłości homoseksualnej i zabójstw z litości (a także do kontrowersyjnej, awangardowej kultury). Wszystkie te zagadnienia będą analizowane z punktu widzenia Wspólnoty Narodowej, czyli społeczności stawianej przez nacjonalistów w centrum uwagi. Większość stronnictw politycznych, wchodzących w skład szeroko pojętego Ruchu Narodowego, opowiada się przeciwko aborcji, eutanazji i legalizacji związków jednopłciowych. Według Narodowej SocjalDemokracji, wspomniane zjawiska są korzystne dla ogółu Polaków i powinny być aprobowane.

Jeśli Naród jest najważniejszy, to należy uznać jego wyższość nad losem pojedynczego zarodka, moralnością katolicką, uprzedzeniami skrajnych prawicowców, klasycznym rozumieniem związku partnerskiego, staroświecką etyką lekarską i przyzwyczajeniami konserwatystów. Na pierwszym miejscu musi być Zbiorowość Polska, a nie tzw. tradycja. Ten, kto przedkłada tradycję (lub religię) ponad dobro Narodu, powinien się zastanowić, czy nacjonalizm jest dla niego odpowiednią propozycją.


Interes płodu czy Narodu?

Aborcja, chociaż przynosząca unicestwienie pojedynczemu płodowi, jest uzasadniona z utylitarnego punktu widzenia, a zatem zgodna z interesem Narodu Polskiego. Embrion ludzki niewątpliwie jest naszym bliźnim - nowym osobnikiem z gatunku Homo sapiens, odmiennym od swoich rodziców i posiadającym unikatowe DNA. Dyskusja na temat usuwania ciąży nie powinna koncentrować się na tym, czy zarodek ludzki jest człowiekiem, bo z biologicznego punktu widzenia jest to oczywiste (wyniki badań genetycznych nie pozostawiają złudzeń. Homo sapiens to Homo sapiens - już od pierwszych chwil swojej egzystencji).

Przedmiotem aborcyjnego dyskursu powinna być następująca kwestia: “Czy tego miniaturowego, nie do końca ukształtowanego, nieświadomego, pozbawionego marzeń człowieczka można zlikwidować w imię wyższych wartości?”. Nacjonalista winien odpowiedzieć na to pytanie: “Tak, jeśli wymaga tego interes Narodu i Ojczyzny. Jak wiadomo, Naród i Ojczyzna są wartościami najistotniejszymi, dla których tysiące ludzi cierpiały, umierały lub ponosiły inne ofiary”. Przerwanie ciąży może być uzasadnione i usprawiedliwione w co najmniej pięciu przypadkach. Poniżej znajduje się ich lista wraz z uzasadnieniami.

1. Niektóre kobiety doskonale wiedzą, że nie nadają się na matki. Nie chcą być rodzicielkami, uciekają od macierzyństwa, wpadają w panikę, kiedy pojawia się u nich podejrzenie ciąży. Gdy zostają zapłodnione, zastanawiają się nad możliwością dokonania aborcji. Panie, które podświadomie (a czasem nawet świadomie) zdają sobie sprawę ze swojej niezdolności do rodzicielstwa, powinny mieć prawo do usunięcia ciąży. Dlaczego? Bo doświadczenie życiowe pokazuje, że takie kobiety zazwyczaj są złymi matkami, przyczyniającymi się do cierpienia własnych dzieci. A ich potomkowie - niekochani i nieszanowani - stają się skłonni do krzywdzenia innych ludzi. Nieusunięcie jednego płodu ciągnie za sobą katastrofę w postaci wielu pokrzywdzonych Polaków. Taka sytuacja jest nie do pogodzenia z narodowym utylitaryzmem.

2. Dziecko, które poczęło się w wyniku gwałtu, może odziedziczyć po ojcu najbardziej negatywne i szkodliwe społecznie cechy. Geny kryminalisty mogą sprawić, że nowa istota ludzka sama zostanie kryminalistą - skrzywdzi swoich rodaków, a przy okazji siebie. Nie powinniśmy narażać Narodu Polskiego na takie niebezpieczeństwo.

3. Jeśli embrion jest ciężko uszkodzony, to wiadomo, że przez resztę swojego życia będzie okrutnie cierpieć. Bardzo nieszczęśliwi będą również jego rodzice, skazani na nieustanny niepokój, smutek i stres. Opieka nad kimś, kto jest nieuleczalnie chory od urodzenia, zabiera rodzicom, krewnym, lekarzom, sanitariuszom oraz terapeutom dużo czasu, energii i pieniędzy. Przez jeden niewyabortowany zarodek liczni Polacy mają poważny problem. To sprzeczne z zasadą utylitaryzmu (porównaj: dwa poprzednie argumenty).

4. Ludzie, którzy gardzą Polską i jej suwerennością, wychowują swoich potomków na polonofobów, kosmopolitów, globalistów, eurofederalistów itp. Dziecko rodzi się wprawdzie pozbawione poglądów politycznych, ale w procesie socjalizacji mimowolnie przejmuje mentalność swoich wychowawców (jeśli nie całkowicie, to częściowo). Może się zdarzyć, że wypełniona antypolonizmem kobieta będzie chciała poddać się aborcji. Nie powinniśmy jej tego zabraniać. Nienawidząca Polski niewiasta i tak uczyniłaby ze swojego potomka przeciwnika polskości.

5. W życiu Narodu nie zawsze jest różowo. Czasem wybucha wojna albo dochodzi do innej kryzysowej sytuacji, stanowiącej zagrożenie dla naszej wolności i/lub tożsamości narodowej. Wszyscy Polacy, niezależnie od płci, mają wówczas obowiązek działać (romantycznie lub pozytywistycznie) na rzecz swojej Ojczyzny i swojego Narodu. W takich okolicznościach kobieta musi być aktywna oraz w pełni sprawna fizycznie. Jej zadaniem jest praca dla dobra Polski i Polaków, a nie siedzenie w bezpiecznym kąciku i uważanie na każdy ruch. Jeżeli ciąża przeszkadza Polce w wypełnianiu narodowo-patriotycznych obowiązków, to powinna zostać usunięta. Aborcja może być koniecznością w sytuacji, gdy kobieta jest żołnierzem walczącym na froncie.


My - barwna mozaika ludzka

Naród Polski jest ogromną zbiorowością - dokument “Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011“ podaje, że w Polsce mieszka około 38,5 miliona osób. Ta kolosalna liczba pokazuje, że my, Polacy, nie możemy (a raczej: nie mamy szans) być tacy sami. Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy różni. Trzeba się z tym pogodzić i raz na zawsze zapamiętać, że nikomu nie uda się skoncentrować Narodu Polskiego wokół jednego światopoglądu, wyznania, stylu życia i modelu postępowania.

Zamiast narzucać rodakom “jedyną słuszną ideologię”, powinniśmy uszanować ich różnorodność oraz umożliwić im samorealizację według indywidualnych predyspozycji i preferencji. Dobro Organizmu Narodowego wymaga, aby wszystkie jego części były swobodne i zdolne do prawidłowego rozwoju. Tłamszenie którejkolwiek z grup, wchodzących w skład Narodu Polskiego, jest równie niekorzystne jak krępowanie stóp małych Chinek. Częścią naszej Wspólnoty Narodowej są osoby homoseksualne, które osiągną spokój i szczęście dopiero wtedy, gdy otrzymają prawo do zarejestrowania swoich związków.


Tęczowi Polacy i ich prawa

Nikt nikogo nie zmusza do bycia gejem/lesbijką. Nikt nikogo nie zmusza do miłowania homoseksualistów. Nikt nikogo nie zmusza do uczestniczenia w Paradach Równości. Nikt nikogo nie zmusza do popierania partykularystycznej ideologii queerowej. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w naszym Narodzie byli, są i zawsze będą osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Ludzie, o których mowa, są Polakami, a skoro narodowiec troszczy się o wszystkich Polaków, to życzy dobrze także polskim homoseksualistom. Naszą Wspólnotę Narodową można porównać do mozaiki składającej się z wielu barwnych elementów - te wszystkie części, odpowiednio obrobione i połączone, tworzą prawdziwe dzieło sztuki. Jednym z elementów owej mozaiki są homoseksualiści, zatem dbajmy o nich tak samo jak o pozostałe komponenty naszego Narodu!

Można dyskutować o tym, skąd się bierze seksualny pociąg do osób tej samej płci. Można się spierać, czy gejostwo/lesbijstwo jest chorobą, czy mieszczącą się w normie innością. Lecz jeśli chodzi o samą legalizację związków homoseksualnych, to istnieją tylko trzy argumenty przeciwko niej: “To grzech”, “To niemoralne” i “To obrzydliwe”. Pierwszy z nich jest słaby, ponieważ nie da się udowodnić prawdziwości dogmatów religijnych (coś, co przyjmuje się “na wiarę”, nie jest oczywistym i niepodważalnym faktem).

Drugi z nich również jest słaby, bo istnieje wiele wzajemnie się wykluczających kodeksów moralnych (to, co według jednego filozofa/teologa/etyka/duchownego jest słuszne, według innego może być niesłuszne). Trzeci z nich to subiektywne odczucie - zwykła emocja, nieposiadająca charakteru racjonalnego i intelektualnego. Po obaleniu tych trzech pseudoargumentów okazuje się, że nie ma powodu, aby sprzeciwiać się legalizacji związków jednopłciowych. Bunt przeciwko tej społecznej innowacji jest całkowicie nieuzasadniony.

Jeśli ktoś uważa, że homoseksualizm jest zdrową innością, to powinien być zwolennikiem prawnego uregulowania tej kwestii. Ten, kto uznaje gejostwo/lesbijstwo za chorobę, powinien zaś odpowiedzieć sobie na pytanie: “Czy ludzie chorzy nie mają żadnych praw? Ależ mają! Świadczą o tym specjalne toalety dla inwalidów, książki pisane brajlem oraz tłumacze migowi w telewizji”. Nie trzeba kochać mniejszości seksualnych, wszak serce to nie sługa. Ale rozsądek podpowiada, że jest więcej argumentów za akceptacją związków jednopłciowych niż przeciwko niej.


Nemini vox deneganda

Oczywiście, legalizacja związków gejowskich i lesbijskich nie może ciągnąć za sobą prześladowań tzw. homofobów. Każdy Polak (czy to lewicowy, czy to prawicowy) winien posiadać możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów. Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek powinni mieć prawo do zarejestrowania swojego związku, a Tomasz Terlikowski - do skrytykowania zarówno tego faktu, jak i samego zjawiska homoseksualizmu. Organizacjom queerowym nie powinno się zakazywać prowadzenia kampanii informacyjnych, a działaczom Narodowego Odrodzenia Polski - posługiwania się znakiem “Zakaz pedałowania”. Oto słowa przypisywane Wolterowi: “Nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć”.

Obie strony konfliktu muszą być wolne i równouprawnione. Żadna z nich nie może terroryzować drugiej. Trzeba się wystrzegać wszelkiego zamordyzmu - nie tylko tego homofobicznego (rodem z Iranu), ale również tego homofilskiego (rodem ze Szwecji). Jeśli chodzi o narodowca, to nie powinien on być człowiekiem stronniczym, tylko przyjacielem wszystkich (lewicowych, prawicowych, centrowych i apolitycznych) Polaków. Aktywizm nacjonalistyczny powinien być czymś w rodzaju nieformalnej, oddolnej, obywatelskiej, pozarządowej, dobrowolnej i spontanicznej Służby Cywilnej. Takim “narodowym wolontariatem” - bezinteresowną i nieupolitycznioną działalnością na rzecz wszystkich Polaków. Słowo “narodowiec” powinno się kojarzyć z osobą robiącą coś dobrego dla swojego Narodu.


Kultura i eutanazja

Polska kultura to nie tylko wiersze Jana Kochanowskiego, dramaty Aleksandra Fredry, obrazy Jacka Malczewskiego i felietony Bolesława Prusa, ale również dobra nowoczesne i nietradycyjne. Kontrowersyjne odmiany rocka i metalu, dzieła z elementami okultystycznymi i antyreligijnymi, dziwaczne rzeźby i instalacje, twórczość gejowska i lesbijska - to też wytwory naszej kultury narodowej. Nacjonalista powinien być świadomy, że polska kreatywność przejawia się na wiele sposobów i że nie należy jej ograniczać. Artyści, którzy dzisiaj są uważani za geniuszy, nie zawsze byli doceniani i tolerowani w czasach swojej działalności. Klasycyści zwalczali poezję romantyczną, romantycy wojowali z pozytywistami, pozytywiści starali się powstrzymać młodopolan i tak dalej.

Obowiązkiem narodowca jest dbanie o to, żeby polska kultura - jakże bogata i zróżnicowana - rozwijała się prawidłowo i równomiernie. Jednocześnie musi on chronić dzieła stare: przed zbezczeszczeniem, przed zapomnieniem, przed przeinaczeniem, przed ocenzurowaniem, przed zniszczeniem. W różnorodności kulturalnej chodzi o to, żeby Polak miał w czym wybierać i żeby nie musiał sięgać wyłącznie po dobra cudzoziemskie. Co do eutanazji i wspomaganego samobójstwa, powinny one być legalne. Ktoś, kto bardzo cierpi, nie ma przed sobą przyszłości i chce zakończyć swoją egzystencję, powinien mieć prawo do realizacji swojego pragnienia. Legalizacja eutanazji i wspomaganego samobójstwa sprawiłaby, że w Narodzie Polskim byłoby mniej bólu, rozpaczy, upokorzenia i frustracji.

Chory, cierpiący i marzący o własnej śmierci Polak na pewno ucieszyłby się, gdyby dano mu możliwość wcześniejszego odejścia z tego świata. Byłby szczęśliwy, że jego jedyne życzenie może stać się rzeczywistością. Naturalnie, eutanazję powinno się przeprowadzać na wyraźne żądanie zainteresowanego - nie wolno człowieka tak po prostu zabić. Z drugiej strony, jeśli mamy chorego, u którego nastąpiła śmierć mózgu, to nie ma sensu podtrzymywać przy życiu reszty jego ciała. Taki człowiek jest już bowiem martwy.


Polskość to NIE katolickość!

Ktoś może powiedzieć, że Polacy to Naród katolicki, a propozycje Narodowej SocjalDemokracji są całkowicie sprzeczne ze społeczną nauką Kościoła. Tak się jednak składa, że katolickość Narodu Polskiego jest zwykłym mitem. Ani katolicyzm (odmiana chrześcijaństwa, czyli religii założonej na Bliskim Wschodzie) nie jest tworem polskim, ani Kościół (instytucja ponadnarodowa z siedzibą w Watykanie) nie jest organizacją polską. My, Polacy, jesteśmy Słowianami i posiadamy własną religię, jaką jest rodzimowierstwo. Owo rodzimowierstwo łączy nas z innymi Narodami Słowiańskimi, między innymi z Rosjanami i Białorusinami. Wyjaśnia to, dlaczego ważny jest solidaryzm słowiański, czyli dążenie do zbudowania pozytywnych relacji między wszystkimi Słowianami. Nikt nie ma obowiązku wierzyć w istnienie pogańskich bogów. Wypada jednak pamiętać o rodzimej tradycji i - od czasu do czasu - sentymentalnie do niej nawiązywać.

Całą treść tego wywodu można podsumować hasłem przedwojennej Zadrugi: “Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka!”. Narodowa SocjalDemokracja opowiada się bowiem za pozytywnym nacjonalizmem, patriotyzmem, eurosceptycyzmem, antyglobalizmem, liberalizmem obyczajowym, laicyzmem, antyklerykalizmem, tolerancją, nowoczesnością, państwem opiekuńczym, bezpieczeństwem socjalnym i solidaryzmem słowiańskim.

Naród (skądinąd wielki i zróżnicowany) jest świętością. Jego dobro powinno stać ponad wszystkimi innymi wartościami (także ponad tradycyjną moralnością i przyzwyczajeniami konserwatystów). Skrajna prawica - czyli narodowi radykałowie - nie ma monopolu na polskość, patriotyzm i nacjonalizm.


Natalia Julia Nowak,
2-4 kwietnia 2012 r.




“Narodówka” - hymn Narodowej SocjalDemokracji
(ułożony do melodii “Vyidu Ya Na Volyushku” zespołu Arkona)


Chodźcie, wszyscy Polacy,
z domu, szkoły i pracy.
Chodźcie, z lewa i prawa -
- służyć Polsce już czas!
Młodzi, starzy i średni.
Wy - bogaci i biedni.
Wy - hetero i homo.
Liczy się każdy z Was!

SocjalDemokracja nowa:
wielka, polska, narodowa.
Zawsze dobrze swej Ojczyźnie ży-czy!
W naszych myślach już gotowa
Wielka Polska Narodowa.
A entuzjazm w naszych sercach krzy-czy!

Tu, w naszej Ojczyźnie,
na wielkiej Słowiańszczyźnie
będzie wolność i duma,
będzie radość za trzech.
Otwarci na każdego,
jak w sztuce Wyspiańskiego
na dźwięk rogu pójdziemy,
bo to przecież nie grzech.

SocjalDemokracja nowa:
wielka, polska, narodowa.
Zawsze dobrze swej Ojczyźnie ży-czy!
W naszych myślach już gotowa
Wielka Polska Narodowa.
A entuzjazm w naszych sercach krzy-czy!



//www.youtube.com/watch?v=lixkktM1pyQ


 

KOMENTARZE

 • To prawda, że Polakom nie powinno się narzucać jedynej słusznej
  ideologii, ale nie podzielam awersji do kosmopolityzmu. Nie wiem jak inni, ale ja wolę Niemca-kosmopolitę od prawicowo-nacjonalistycznej Eriki Steinbach.
 • Piękne
  Czekam na więcej hitów :):):)
 • Fuj. Pomieszanie z poplątaniem wszystko ze wszystkim. Chleb z dżemem i musztardą
  Żadnych zasad logiki. A poglądy... brak słów. To nawet nie żart. Mam wrażenie, że ten tekst powstał, żeby zakpić z czytających.
 • Często mówię ludziom .
  Nie zgadzam się z twoją opinią ale oddam życie żebyś mógł je głosić.
  Ja wierze, że jest wiele argumentów którymi można obalić Pani "pragmatyzm" w każdej prawie kwestii. Ale nie na tym się skupie. Po tym moim zdaniem Szatańskim tekście który w ładnych słowach odrzuca myślenie o sumieniu i takich tam zabobonach przypomniało mi się co często mówię: że nie jestem za całkowitą wolnością słowa, a w pewnych sytuacjach powinna być cenzura.

  Ten tekst wydał mi się tak podstępny, że mógłby stanowić wspaniały przykład, że instytucja więźnia politycznego dla osób które wiedziałyby, że pisanie takich rzeczy byłoby niezgodne z prawem i po odmowie zaprzestania publikacji właśnie powinni być karani nawet wiezieniem.

  Ja naprawdę staram się szanować Pani opinie ... ale to są BARDZO NIEBEZPIECZNE słowa. Czy myśli Pani o skutkach takiego tekstu, jak może wpłynąć na ludzi. Ja wierzę, że Pani chce dobrze. Może mylę Pani intencje. Ale publikując takie artykuły trzeba się liczyć, że mogą być błędnie zinterpretowana i pociągną najgorsze skutki.


  A Pani tekst przypomina mi coś o podobnej wymowie. Ferdynand Nietzsche był wspaniałym człowiekiem. Chciał dobra ludzkości. A jago dzieła (zresztą wypaczone) posłużyły nazistą do stworzenia ideologii.
 • śmiech na sali
  N ie co do całego tekstu ale do jednego jego elementu. Mianowicie: "Geny kryminalisty mogą sprawić, że nowa istota ludzka sama zostanie kryminalistą - skrzywdzi swoich rodaków, a przy okazji siebie." teraz to pani dowaliła jak dzik w sosnę. Geny decydują o naszym wyglądzie, temperamencie itp. to ok. ale geny nie decydują czy ktoś będzie kryminalistą tylko otoczenie i wychowanie, wpływ innych ludzi i otoczenia na człowieka, ciąg zdarzeń jakie go spotkają w życiu. Tak myśląc można przyznać racje stalinowi i kim dzonk ilowi i innym im podobnym bęcwałom którzy całe rodziny wsadzali(ją) do więzień i dzieci które się urodzą w więzieniach żyją w więzieniach bo są "obciążeni genem kryminalnym".
  A poza tym zabijając dziecko uniemożliwia się mu wzrośnięcie i zrobienie czegoś dobrego dla świata lub narodu. Każdy ma szanse żyć i działać a aborcja odbiera tą szanse ludziom których się morduje jeszcze przed ich narodzeniem
 • Na gruzach poglądów rozwinał się rak.
  Przykre.
 • młodzi "wykształceni"
  młodzi "wykształceni" cwierćinteligenci
 • @autorka
  Rzeczywiście, przypomina to narodowy socjalizm. Szczegółami się różni, ale jak przymrużyć oczy i się przyjrzeć to jest właśnie to. Mam pytanie: czy Pani na serio, czy to jakiś happening? Moim zdaniem, jeżeli postawić jakąkolwiek wartość ponad miłość do indywidualnego człowieka, to prędzej czy później taki system skończy się masakrą. Głośną lub cichą, ale masakrą.
  A naród? Ludzie się rodzą i umierają. Tak samo narody. Tylko Bóg trwa.
 • Kpisz,czy o drogę pytasz?
  Nie wiem w jakim celu ten artykuł został opublikowany,ale ma charakter ewidentnie prześmiewczy,bo nie wierzę,że można pisać takie głupoty na poważnie...zgadzam się z autorką jedynie w kilku szczegółach,pozostała część to zwyczajne brednie.

  Aborcja była,jest i będzie morderstwem,człowiek czy to w pierwszej sekundzie życie czy w ostatniej jest człowiekiem i nikt nie ma prawa odebrać mu prawa do życia.

  Homoseksualizm to choroba,wiele niezależnych badań to wykazało,ale o tym się nie mówi...ja ich toleruję,ale nigdy ich nie zaakceptuję,trzeba umieć rozróżniać sens tych dwóch słów.Po za tym nie wiem dlaczego tyle osób używa określenia Homofob dla tych którzy nie zgadzają się z określonymi poglądami na ten temat.Ja na przykład wcale się ludzi nie boję...a skoro oni są tacy tolerancyjni to dlaczego nie tolerują takich ludzi jak ja i mi podobni???

  Polskość to katolickość!!!
  Nie można ignorować czegoś co towarzyszy nam od ponad 1000 lat.Nie chodzi o to,że wiara ta powstała na bliskim wschodzie,nie chodzi też o to,że Papież czyli zwierzchnik kościoła ma siedzibę w Watykanie.Boga ma się w sercu,w naszym,narodowym Polskim sercu i jeżeli chcesz z tym walczyć to chcesz walczyć z Polskim narodem.

  Reasumując Narodowa SocjalDemokracja nie ma racji bytu.Popieranie tego rodzaju ruchów jest ewidentnie drogą do nikąd ...

  Pozdrawiam
  Lulak
 • @Mistrz Joda 17:19:06
  ""Geny kryminalisty mogą sprawić, że nowa istota ludzka sama zostanie kryminalistą - skrzywdzi swoich rodaków, a przy okazji siebie." teraz to pani dowaliła jak dzik w sosnę. Geny decydują o naszym wyglądzie, temperamencie itp. to ok. ale geny nie decydują czy ktoś będzie kryminalistą tylko otoczenie i wychowanie, wpływ innych ludzi i otoczenia na człowieka, ciąg zdarzeń jakie go spotkają w życiu"
  __________________________________________________

  Dlatego resocjalizacja przestepców dazy do zera, a jesli jest powyżej, to tylko dlatgeo, że człowiek fizycznie starzeje się, co powoduje, ze niektórych przestepstw nie jest juz w stanie popełniać lub wie, że jeśli sprobuje popełnić zagrożą jego zyciu i zdrowiu -kalkulacja identyczna jak w sytuacji gdy mógl jej popełnić: nie zrobie napadu na silniejszego i sprawniejszego bo mnie skrzywdzi.
 • @Lulak 22:22:38
  "Nie można ignorować czegoś co towarzyszy nam od ponad 1000 lat.Nie chodzi o to,że wiara ta powstała na bliskim wschodzie,nie chodzi też o to,że Papież czyli zwierzchnik kościoła ma siedzibę w Watykanie.Boga ma się w sercu,w naszym,narodowym Polskim sercu i jeżeli chcesz z tym walczyć to chcesz walczyć z Polskim narodem."
  ______________________________________

  Finisz, czyli ostatnie zdanie, jest kapitalny.. he he..

  Cała teoria ta ląduje wkoszu, gdy uświadomimy sobie dlaczego cierpieliśmy, czy dlatego, ze bylismy katolikami, czy dlatego, że byliśmy Polakami.
 • @autorka
  Wszystko co ma w nazwie 'socjal' automatycznie ląduje w koszu na śmieci.
 • Aborcja jest zgodna z interesem narodu Polskiego???
  Pite było, czy palone? iI co? Też chcę odlecieć...
  Naród składa się z "byłych płodów", więc nie wiem jak ich zabijanie może być w ich interesie?

  Przez jakiś czas, myślałem, że jest pani "młodą poszukującą", teraz wydaje mi się, że jest pani "młodą i pogubioną".
 • Taaaa...
  ..."Dziecko, które poczęło się w wyniku gwałtu, może odziedziczyć po ojcu najbardziej negatywne i szkodliwe społecznie cechy. Geny kryminalisty mogą sprawić, że nowa istota ludzka sama zostanie kryminalistą - skrzywdzi swoich rodaków, a przy okazji siebie. Nie powinniśmy narażać Narodu Polskiego na takie niebezpieczeństwo.
  "
  Piękny wstęp do eugeniki..mdli aż słów brak!
  Życzę jak najszybszego alzheimera!
 • Do Pana Łażącego Łazarza Co tu sie dzieje? Jaja jakies????
  Drogi Panie

  Mialem kilkanascie razy nieprzyjemnosc czytac belkot tej pani na Wolnemedia.pl

  Przedmowcy dosc lagodnie obeszli sie z bzdurami wypisywanymi przez autorke. KTO I PO CO PUBLIKUJE TO NA NOWYM EKRANIE PANIE REDAKTORZE?????????????????????????????????????????????????????

  Moze to nowy styl NE ? Zatem polecam jakies przedruki z "Nie" Urbana, "G...a wyborczego" , moze cos Pani Toranskiej albo Pana Lisa? Dlaczego by nie - bardziej debilne to nie bedzie a zawsze jakies urozmaicanie

  Jeszcze raz zapytam -kto i w jakim celu dopuszcza do publikacji ta osobe?????????????????????????????????????

  Poziom idiotyzmow w artykule tej Pani wyklucza w zasadzie jakikolwiek koment - gdyz trzeba by bylo zdanie po zdaniu , akapit po akapicie napisac 2gi artykul.

  Pozdrawiam redakcje
  PS wiec kiedy texty Urbana albo Lisa na NE ?????
 • ALE BEŁGOT
  Mam nadzieję jedynie, że takich zagubionych ideologicznie ludzi jak autorka, która zmieszała w swoim światopoglądzie nawet zwalczające się dogmaty, jest niewielu.

  Jeżeli wszyscy by mieli takie plytkie postrzeganie świata jak autorka, to biada Wam narody i hańba. No cóż każdy ma prawo do życia i widać, że ktoś zdecydował się akurat embriona autorki nie usuwać. Rozkwitła dzięki temu muza, wieszcząca niszczenie embrionów i inne skrzywione idee.

  Ciekawe jakie ona wyda embriony. Może właśnie dobrze by się stało, aby takie embriony jak autorki, usuwać, aby nie rozkrzewiały w narodzie demagogii.

  A może autorka świadoma tego, że z wyprodukowanego przez nią embrionu wyrośnie osobnik o skrzywionej osobowości i dysfunkcyjny, asekuruje się, broniąc jego dziwactw jeszcze przed poczęciem.
 • A może by tak
  A może pora, aby samemu poddać się tak gloryfikowanej eutanazji, coby się nie męczyć tak wśród katolików. Po co poddawać sie świadomie takiemu cierpieniu i takiej martrologii?

  No chyba, że autorka chce być okrzknięta świętą.
 • @katerina404 13:26:20
  A kto tu gloryfikuje eutanazję? I po co zdrowy człowiek miałby się jej poddawać? Eutanazja jest dla ludzi nieuleczanie chorych jeśli wyrażają życzenie śmierci.
 • @vice wersal 14:33:28
  Sama rozmowa o eutanazji już jest czymś mega niebezpiecznym dla ducha, ale nie tylko. Osobniki, które wpływają na Wasze chore myślenie i którzy piorą i wirują Wam mózgi, chcą abyście tak mysleli i na dodatek te myśli uznawali jako swoje własne.

  Niestety prawda jest taka, że jest tylko jedna prawda, nie ma półprawd, bo półprawda jest też ordynarnym kłamstwem. I ta prawda jedyna jest taka, że w każdym człowieku niezależnie od tego w jakim stanie się znajduje, tli się do końca ogromna wola życia, a nadzieja umiera ostatnia.

  Jest jeszcze cos takiego jak samobójstwo, które towarzyszy wszystkim pokoleniom na przestrzeni wieków. Oczywiście każdy robi to na swoja własną odpowiedzialność, jeżeli tchórzy przed życiem. Ale to on sam odpowie za swój czyn przed Stwórcą. Odradzam samobójcom tego aktu desperacji.

  Słowo eutanazja samo w sobie jest już myślozbrodnią. Dziś eutanazja na życzenie? Kogo życzenia? I po co tak wałkowana i promowana? A jutro eutanazja na życzenie psychopatów, którzy w Waszych mózgach poprzez notoryczne o tym pi....lenie, zaszczepiają Wam te bzdury.

  A potem taki debil, myśli, że mówi, co uważa, myśli, że jest genialny w swoich poglądach, nietuzinkowy. A tak naprawdę jest bezmyślną małpą, kalką, podobnych, nasączonych szlamem kretynów, nakręconych przez nieludzi, którzy zaszczepiają w nich chore myślenie i jeszcze się z tego cieszą, że debile załapują tak szybko każdą ściemę.

  Ale debili nie sieją, sami się rodzą, jak chwasty.
 • @katerina404 02:46:43
  W 100% sie zgadzam. L L jeszcze nie odpowiedziel - w jakim celu dopuszcza do publikacji te dyrdymaly. Na wolnemedia.net admin odpisal dlaczego wedlug niego "puscil" ten text.
  Moze wiec Pan redaktor tez uprzejmie odpisze.

  Na tamtym portalu ktos sluszne zauwazyl iz czesc pogladow autorki jest calkiem zbiezna z "Mien Kanpf" -"pana z wasikiem". Tez tak uwazam -sa zbiezne [eutanazja, przekazywanie "zlych genow" itp]

  I ponawiam pytanie Kiedy texty pana Lisa, panow z GW i "NIE", pani Toranskiej?
 • Uwagi
  Pozwolę sobie wyrazić opinię na temat pewnych Pani spostrzeżeń we fragmencie "interes płodu czy narodu"
  1. Cierpienie nie determinuje złego wyboru życiowego

  2. Genetycznie przejmuje się ok. połowy cech, resztę przez socjalizację.
  Geny nie determinują skłonności do gwałtów, bardziej agresywność.
  Agresywność poddana świadomej kontroli może być negatywna lub pozytywna.

  3. Ciężko uszkodzony embrion może, gdy dorośnie znaleźć formułę przezwyciężenia grawitacji albo napisać wiersz którym po wieczne czasy nauczyciele będą katować uczniów

  4. Przekazuje się wzorce zachowań, ale system wartości niekoniecznie jest dziedziczony. Bywa że dzieci wybierają inny.

  5. Proszę się modlić by ciężarne kobiety nie musiały walczyć. Gdyby jakiś naród znalazł się w takim stanie to albo nie byłby wart istnienia, albo ciężarne kobiety byłyby ostatnimi jego przedstawicielkami i ich obowiązkiem byłoby rodzić dzieci.

  Aborcja jest szkodliwa dla narodu. Może być korzystna dla poszczególnych jednostek, ale tylko w wąskim, doraźnym zakresie.

  Swoją drogą, bardzo lubię czytać Pani wypowiedzi. Nie są przeintelektualizowane, ale wiele w nich świeżości.

  Pozdrawiam.
 • To jest straszne !!!
  Przyzwalanie na aborcję czyli mordowanie niewinnych dzieci, tolerowanie homopatologii poprzez legalizację związków, jak również uznanie prawa do eutanazji dla osób nieszczęśliwych, w depresji, którym należałoby pomóc a nie zabijać. Rozwój autorki tego artykułu można śledzić na jej stronie internetowej. Niestety, stoczyła się już prawie na samo dno piekła ...
 • Po co komu taki naród
  A kto bedzie decydował o tym czy zabicie niewinnego człowieka jest w interesie narodu? Po co mi taki naród który moze mnie zabic? Między eutanazją dobrowolną a niedobrowolną granica jest płynna.
  Przy okazji : autorka sie myli twierdząc że "ciezko uszkodzony embrion" bedzie resztę zycia okrutnie cierpiał . Kto zna dzieci z zespołem Downa, wie ze tak nie jest. A jak takie dziecko jest rozszarpane w ramach aborcji to niby nie cierpi?!!!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31